Sở hữu trí tuệ

  1.  
  1.  Phương thức tư vấn pháp luật tại Luật Bảo Minh:
+   Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;
+   Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến;
+   Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư tv.luatvietnam@gmail.com
  1. Nội dung tư vấn pháp luật tại Luật Bảo Minh:
 +   Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa, tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài…);
 +   Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền tác giá và quyền liên quan (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan, tư vấn về quy đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan …);
 +   Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ sáng chế (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến Sáng chế, tư vấn về quy trình đăng ký sáng chế…);
 +   Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, tư vấn về quy trình tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp…);
 +   Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp;
 +   Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ giống cây trồng;
 +   Tư vấn pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghệ (Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn về quy trình và khả năng chuyển giao quyền sở hữu công nghệ …);
 +   Tư vấn cấp phép hoạt động trang tin điện tử;
 +   Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ( Vi phạm, tranh chấp đối với nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền, cạnh tranh …).
 
Với năng lực pháp luật của mình, Luật Bảo Minh hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu tư vấn pháp luật của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức… Quý khách hàng trong và ngoài nước.
           
               Trân trọng.
 
Đang tải bình luận...