Lĩnh vực hoạt động

 • Sở hữu trí tuệ

  Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng; + Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến; + Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư tv.luatvietnam@gmail.com
 • Môi trường

  đang cập nhật ... đang cập nhật ... đang cập nhật ... đang cập nhật ... đang cập nhật ... đang cập nhật ... đang cập nhật ...
 • Doanh nghiệp

  Dịch vụ luật sư thành lập công ty liên doanh Bước 1.  Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến dịch vụ thành lập công ty liên doanh +  Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh và các vấn đề khác liên quan đến ưu đãi đầu tư, điều kiện đầu tư và các quy
 • Đất đai

  1.  Tư vấn pháp luật đất đai về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  Luật sư tư vấn cho quý vị về các nội dung như:  +   Tư vấn quy định pháp luật đất đai về hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền sử d
 • Dân sự

  Các tranh chấp về dân sự:  +  Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;  +  Tranh chấp về hợp đồng dân sự;  +  Tranh chấp về thừa kế tài sản;  +  Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;                +  Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sả
 • Tư vấn đầu tư

  - Thỏa thuận địa điểm đầu tư hoặc đề nghị UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương đầu tư; Thỏa thuận về phê duyệt báo các đánh giá tác động môi trường, hoặc lập bản cam kết bảo