Doanh nghiệp

 
  1. Dịch vụ luật sư thành lập công ty liên doanh
Bước 1.  Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến dịch vụ thành lập công ty liên doanh
+  Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh và các vấn đề khác liên quan đến ưu đãi đầu tư, điều kiện đầu tư và các quy định khác liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo quy định pháp luật
 +   Luật sư tư vấn quy định về các loại hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức đối với công ty liên doanh nhằm mục đích cho nhà đầu tư lựa chọn mô hình và cơ cấu phù hợp;
 +   Tư vấn về ngành nghề, mục tiêu dự án đối với công ty liên doanh dự định thành lập;
 +   Tư vấn quy định về vốn đầu tư, vốn điều lệ và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án đối với công ty liên doanh dự định thành lập;
 +   Tư vấn quy định pháp luật về thuế liên quan đến vấn đề thành lập công ty liên doanh;
 +   Luật sư tư vấn về vốn pháp định của công ty liên doanh dự định thành lập (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp); 
 +   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ công ty liên doanh dự kiến thành lập (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan). 
 
Bước 2.  Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện dịch vụ thành lập công ty liên doanh
 Sau khi tư vấn và thu thập thông tin thành lập công ty liên doanh luật sư tiến hành hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư, cụ thể:
 +   Luật Bảo Minh tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên, cổ đông/thành viên công ty liên doanh trước thành lập;
 +   Luật sư tư vấn và hoàn thiện quyết định thành lập ty liên doanh tại Việt Nam của chủ đầu tư là pháp nhân;
 +   Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;
 +   Hoàn thiện hồ sơ liên quan đến bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
        +   Luật sư hoàn thiện hồ sơ liên quan đến vấn đề giải trình dự án đầu tư và lập dự án đầu tư đối với trường hợp thuộc diện thẩm tra cấp phép;
 +   Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty liên doanh;
 +   Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;
 +   Công chứng, dịch thuật và soạn thảo các giấy tờ có liên quan;
 
Bước 3.  Đại diện thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép thành lập công ty liên doanh
 +   Tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 +   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 +   Thực hiện thay mặt, đại diện giải trình về việc cấp phép đầu tư tại các Sở ban ngành liên quan;
 +   Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 +   Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty;
 +   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp;
 
Bước 4:  Bàn giao Giấy chứng nhận đầu tư công ty liên doanh cho quý khách hàng
 Sau khi hoàn thành dịch vụ thành lập công ty liên doanh, Luật Bảo Minh tiến hành thủ tục bàn giao Giấy chứng nhận đầu tư công ty liên doanh, Dấu pháp nhân, các giấy tờ khác liên quanvà thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau thành lập:
 
Trân trọng
 
  1. Tư vấn thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử
  1. Điều kiện cấp giấy phép trang tin điện tử:
Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin xin cấp giấy phép trang tin điện tử ;
- Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97/2008/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 14/2010/TT-BTTTT.
- Người chịu trách nhiệm quản lý trang tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:
 - Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;
- Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
 - Tốt nghiệp đại học.
  1. Hồ sơ cấp phép
Hồ sơ cấp phép được lập thành 03 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:
 - Đơn đề nghị thiết lập cấp giấy phép trang tin điện tử
 - Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang tin điện tử xin cấp phép và kèm theo văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí).
 - Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang tin điện tử có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.
- Đề án thiết lập giấy phép trang tin điện tử  tổng hợp
 - Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
-  Giấy xác nhận đăng ký tên miền (hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) (04 bản sao chứng thực).
 - Bản in trang chủ và những trang chính có đóng dấu treo (04 bộ)
 - Bản cam kết về nội dung trang tin tổng hợp;
 
  1. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
 
Giai đoạn 1: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam
Luật Bảo Minh tiếp nhận thông thành lập chi nhánh công ty nước ngoài từ khác hàng theo các hình thức sau đây:
+   Cung cấp thông tin thành lập văn phòng đại diện nước ngoài trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc trụ sở khách hàng;
+   Cung cấp thông tin, yêu cầu Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài qua Email, fax, chuyển phát theo đường bưu điện; 
 
Giai đoạn 2.  Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt nam:
Sau khi tiếp nhận và phân tích thông tin trên yêu cầu của khách hàng, luật sư sẽ thực hiện tư vấn các vấn đề:
+   Tư vấn lựa chọn địa điểm mở chi nhánh và các quy định của pháp luật đối với chi nhánh của thương nhân nước ngoài (điều kiện thành lập, điều kiện người đứng đầu, ngành nghề…); 
 +   Tư vấn lựa chọn tên chi nhánh: (Lựa chọn và tra cứu tên chi nhánh);
 +   Luật sư tư vấn và phân tích quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh (phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp và quy định của pháp luật);
 +   Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến người đứng đầu chi nhánh (phù hợp với quy định của pháp luật);
 +   Hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản, quyết định về việc thành lập chi nhánh, Thông báo lập chi nhánh, Giấy ủy quyền thành lập chi nhánh và các giấy tờ khác có liên quan.
.+   Tư vấn và đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến vấn đề thành lập chi nhánh tại Việt Nam, cụ thể:
 -    Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận.
 -    Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 -    Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.
 
Giai đoạn 3: Thực hiện công việc theo ủy quyền nhằm xin cấp phép hoạt động chi nhánh cho thương nhân nước ngoài
 Sau khi hoàn thiện các công việc tại các bước trên đây và tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, Luật Bảo Minh tiến hành:
 +   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam;
 +   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận hoạt động chi nhánh tại cơ quan có thẩm quyền;
 +   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu văn phòng đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền;
 +   Tiến hành thủ tục khác liên quan.
 
Giai đoạn 4. Thực hiện bàn giao, thanh lý hợp đồng và Tư vấn hỗ trợ công ty sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Trân trọng
 
Đang tải bình luận...